Generalforsamling 8. september kl. 19.00 HUSK TILMELDING!

Hvornår:
08/09/2020 kl. 19:00– 21:00
2020-09-08T19:00:00+02:00
2020-09-08T21:00:00+02:00

Vi måtte corona-aflyse vores generalforsamling i april, men nu skal det være!

Generalforsamling i museumsforeningen, husk tilmelding!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg. Generalforsamlingen finder sted i MS Smag tirsdag den 8. september 2020 kl. 19:00 – 21:00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
  4. Forslag til ændring af vedtægter
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
  8. Orientering om museets virksomhed.
  9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært med et traktement. Øl, vin og vand kan købes.

Husk tilmelding!

Tilmelding til Karen Boel Madsen: Helst: karen.boel.madsen@fanonet.dk                                  Ellers pr. telefon: 26 24 00 16

Klik på nedenstående link:

Generalforsamling i museumsforeningen

Museumsforeningen Regnskab 2019