Generalforsamling i museumsforeningen, husk tilmelding

Hvornår:
29/04/2020 kl. 19:30– 21:30
2020-04-29T19:30:00+02:00
2020-04-29T21:30:00+02:00

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg

Generalforsamlingen finder sted i MS Smag.

Onsdag den 29. april 2020, kl. 19.30

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.

02. Beretning om foreningens virksomhed.

03. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .

04. Forslag til ændring af vedtægter

05. Behandling af indkomne forslag.

06. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter

07. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter

08. Orientering om museets virksomhed.

09. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært med et traktement. Øl, vin og vand kan købes. Husk tilmelding!

Tilmelding til Karen Boel Madsen: karen.boel.madsen@fanonet.dk

Eller pr. telefon: 26240016