Generalforsamling

Hvornår:
29/04/2019 kl. 19:30– 21:30
2019-04-29T19:30:00+02:00
2019-04-29T21:30:00+02:00

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg
Generalforsamlingen finder sted i MS smag.
Mandag den 29. april 2019, kl. 19.30
Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virksomhed.
03. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab.
04. Forslag til ændring af vedtægter
05. Behandling af indkomne forslag.
06. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
07. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
08. Orientering om museets virksomhed.
09. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.
Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært ved et let traktement. Øl, vin og vand kan købes.

Fimus forening regnskab 2018