Havnetur

Hvornår:
25/09/2019 kl. 12:30– 16:00
2019-09-25T12:30:00+02:00
2019-09-25T16:00:00+02:00

Havneture

Billedet er taget fra højen, hvor vandtårnet blev opført 1896.
Tværs gennem billedet løber det sydøstre dokdige, med et af ledefyrene. Dette dige blev fjernet 1891-1892.
Nederst i billedet ses Østre Havnevej, hvori Hulvejen munder ud. Det lille runde hus med vejrmøllen er havnens vandværk. Klokken der ses på bakken ringede ved havnens åbning om morgenen kl. 6.00 og ved lukning om aftenen kl. 22.00. Den vestlige side af havnen har ikke kaj, den blev først anlagt ved den store ombygning og uddybning 1895-1899.

Luftfoto over Esbjerg Havn med Østhavn i forgrunden.

I forbindelse med 150-års-jubilæet for loven om Esbjerg Havn samarbejdede Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Havn i 2018 om en række arrangementer om Esbjerg Havns 150-årige historie. De gik under betegnelsen Esbjerg havn og by – en utrolig historie.
Arrangementerne blev vældig godt modtaget, så vi har planlagt en række identiske arrangementer i 2019, hvoraf tre er afholdt i foråret og tre afholdes her i efteråret.
Hvert arrangement indledes med et kortere oplæg ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen. Det foregår i Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47. Efter foredraget går deltagerne til Museumspladsen, hvor Darum Busser er parat til at tage deltagerne på en tur “på havnen” med Kurt Mathiesen fra Esbjerg Havn som guide. På turen kommer man også inden for det afspærrede område, hvor man normalt ikke har adgang.

Efter manges ønsker, er den første tur, som er torsdag den 5. september, en aftentur, så det er muligt at deltage efter arbejdstid. På denne tur, som er til en lidt forhøjet pris, serveres et let traktement mellem foredraget og busturen. De to øvrige ture er eftermiddagsture den 25. september og 8. oktober.
Læs mere om turene og billetsalg her

http://eba.esbjergkommune.dk/nyhedsarkiv/havneture-efteraar-2019.aspx?Action=1&PID=5953