Velkommen til Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Danmark befinder sig endnu i en svær tid med Corona virus, men er der lys forude? 

I dag den 26. maj genåbner Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.
Efter en lang ned lukning er Fiskeri- og Søfartsmuseet klar til at genåbne. Ledelsen og personalet har knoklet for at gøre museet så sikker som overhovedet muligt, skilte markere tydeligt om at holde afstand, sprit dispenser er opsat, personalet gør alt for at få publikum til at føle sig trykke, der bliver af sprittet og aftørret over alt.
Legepladsen får nyt underlag og nye overraskelser, MS Smag genåbner fredag.
Den populære Fredags frokosterne genopstår , 1. fredag i måneden er der fredagsfrokost, første gang den 5. juni. (Juli/August undtaget). Husk reservation.
Endvidere har museet et super tilbud. Årskort rest 2020 og 2021 kr. 300.- , en super måde at støtte vores museum og museumsforeningen.
Museumsforeningen glæder sig virkelig til igen at møde glade gæster på vores fantastiske museum, og til at genoptage arbejdet i museumsforeningen. Vi vender tilbage så snart vi kan komme vidre med arbejdet.

På bestyrelsens vegne Per M. Holm

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for Fiskeri og Søfartsmuseets arbejde og ansvarsområde. Museumsforeningen er repræsenteret med 4 pladser i fondsbestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Siden oprettelsen af fondet, har et af Museums-foreningens medlemmer været formand for fondsbestyrelsen.    Museumsforeningen arrangerer foredrag, arrangementer og udflugter for medlemmer. Den deltager i og hjælper museet i særlige arrangementer, hvor museets ledelse måtte ønske det.  

Bliv medlem af museumsforeningen ved køb af årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Husk at sætte kryds for medlemskab af museums-foreningen. www.fimus.dk

Museumsforeningen er medlem af SAMMUS. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark. www.sammus.dk     FIMUS_E 1_TOR4600 

FoS luftfoto 2014 008