Velkommen til Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Danmark befinder sig i en svær tid med Corona virus, vi i museumsforeningen håber at vi alle vil komme godt ud på den anden side.
Museumsforeningen følger naturligvis regeringens opfordring, og aflyser derfor alle aktiviteter indtil det igen vil være forsvarligt, at genoptage
vores aktiviteter. Og ikke mindst at kunne nyde og støtte vores dejlige Fiskeri- og Søfartsmuseum.
Vi håber naturligvis at alle kommer godt over denne usædvanlige situation, og vil på vores hjemmeside hold vore medlemmer nærmere informeret.
I mellemtiden må du passe godt på dig selv og Danmark, læs en god bog, hør noget godt musik og klik ind på ”afholdte ture” og nyd de dejlige billeder.
På bestyrelsens vegne Per M. Holm

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for Fiskeri og Søfartsmuseets arbejde og ansvarsområde. Museumsforeningen er repræsenteret med 4 pladser i fondsbestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Siden oprettelsen af fondet, har et af Museums-foreningens medlemmer været formand for fondsbestyrelsen.    Museumsforeningen arrangerer foredrag, arrangementer og udflugter for medlemmer. Den deltager i og hjælper museet i særlige arrangementer, hvor museets ledelse måtte ønske det.  

Bliv medlem af museumsforeningen ved køb af årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Husk at sætte kryds for medlemskab af museums-foreningen. www.fimus.dk

Museumsforeningen er medlem af SAMMUS. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark. www.sammus.dk     FIMUS_E 1_TOR4600 

FoS luftfoto 2014 008