Velkommen til Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet

 

Velkommen til hjemmesiden for Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for Fiskeri og Søfartsmuseets arbejde og ansvarsområde. Museumsforeningen er repræsenteret med 4 pladser i fondsbestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Museumsforeningen arrangerer foredrag, arrangementer og udflugter for medlemmer. Har du forslag til nye aktiviteter, hold dig ikke tilbage, vi er altid åben for nye ideer.  

Museumsforeningen deltager i og hjælper museet i særlige arrangementer, hvor museets ledelse måtte ønske det.  

Bliv medlem af museumsforeningen ved køb af årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Husk at sætte kryds for medlemskab af museums-foreningen. www.fimus.dk

Museumsforeningen er medlem af SAMMUS. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark. www.sammus.dk      

FoS luftfoto 2014 008

Følg museet på:  www.fimus.dk