Kontaktoplysninger

Fiskeri- og Søfartsmuseets Museumsforening

Kontakt oplysninger for bestyrelsen:

Navn e-mail tlf. nr. adresse

Formand: Erik Bonde Pedersen, ebp1@icloud.com, 40 35 59 99 – Forumlundvej 20, 6715 Esbjerg N

Næstformand: John Frikke, john.frikke@mail.dk, 20 42 62 65 – Østertoften 81, St. Darum, 6740 Bramming

Kasserer: Ole Busch, oleogagbusch@gmail.com, 23 63 53 12 – Mølleparkvej 3-8-24, 6715 Esbjerg N

Referent: Erik Clausen, aeclausen@esenet.dk, 21 40 28 36 – Gormsgade 90B, 6700 Esbjerg

Karen Boel Madsen, karen.boel.madsen@fanonet.dk. 26 24 00 16 – Søndre Banksti 4, 6720 Fanø

Per Michaelis Holm. permholm@stofanet.dk. 40 27 10 44 – Mulvadvej 45, 6740 Bramming

Knud Jager Andersen, jager@bbsyd.dk,  27 24 17 70 – Torvegade 130, 6700 Esbjerg

Poul Erik Hansen, pelih@bbsyd.dk. 26 40 03 09 – Havbakken 65, 6710 Esbjerg V

Tommy Noer, tommynoer@gmail.com, 40 12 21 31 – Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V