Generalforsamling 2021

Hvornår:
30/09/2021 kl. 18:00– 21:00
2021-09-30T18:00:00+02:00
2021-09-30T21:00:00+02:00

Generalforsamling i museumsforeningen 2021,

Husk tilmelding og corona pas!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg. Generalforsamlingen finder sted i MS Smag torsdag den 30. september 2021 kl. 18:00 – 21:00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
  4. Forslag til ændring af vedtægter
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
  8. Orientering om museets virksomhed. Direktør Merete Jankowski
  9. Evt.

Museumsforeningens generalforsamling 2020.

Ved valg til bestyrelsen punkt 8:                                                                                                                    Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, 3 bestyrelsesmedlemmer medlemmer er villig til genvalg. Der skal ligeledes vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært med et traktement. Øl, vin og vand kan købes.

Husk tilmelding og coronapas! Seneste tilmelding 26. sept. 2021.

Tilmelding til Per M. Holm: Helst: permholm@stofanet.dk, telefon: 40 27 10 44