Museumsforeningens generalforsamling

Hvornår:
30/04/2018 kl. 19:30– 21:30
2018-04-30T19:30:00+02:00
2018-04-30T21:30:00+02:00

Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg

Generalforsamlingen finder sted i Cafe Fimus.

Torsdag den 30. april 2017, kl. 19.30

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virksomhed.
03. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
04. Forslag til ændring af vedtægter
05. Behandling af indkomne forslag.
06. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
07. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
08. Orientering om museets virksomhed.
09. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.
Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort bedes medbragt. Der kan ikke købes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært med et let traktement. Øl, vin og vand kan købes.

 

 Billede 4
Afholdelse af Museumsforeningens ordinære generalforsamling 2017.