Museumsforeningens generalforsamling

Hvornår:
30/04/2018 kl. 19:30– 21:30
2018-04-30T19:30:00+02:00
2018-04-30T21:30:00+02:00

Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg

Generalforsamlingen finder sted i Cafe MS Smag

Mandag den 30. april 2018, kl. 19.30

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virksomhed.
03. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
04. Forslag til ændring af vedtægter
05. Behandling af indkomne forslag.
06. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
07. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
08. Orientering om museets virksomhed.
09. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail ebp1@icloud.com.
Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har medlemskab til Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Gyldigt årskort og  medlemskab bedes medbragt. Det er muligt at forny eller købes årskort /  medlemskab i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemskab af museumsforeningen koster kr. 20.00 ved køb af årskort. Museet vil være vært med et let traktement. Øl, vin og vand kan købes.

Regnskaf museumsforeningen 2017

Billede 4
Afholdelse af Museumsforeningens ordinære generalforsamling 2017.