Generalforsamling

Hvornår:
29/04/2022 kl. 15:00– 17:00
2022-04-29T15:00:00+02:00
2022-04-29T17:00:00+02:00

Generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg

Fredag den 29. april 2022 kl. 15:00– 17:00

Generalforsamling i museumsforeningen

Indkaldelse til generalforsamling i Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg

Generalforsamlingen finder sted i MS Smag.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab .
  4. Forslag til ændring af vedtægter
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
  8. Orientering om museets virksomhed.
  9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen, evt. forslag bedes fremsendt til mail permholm@stofanet.dk

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, som har købt årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet har stemmeret på generalforsamlingen.
Da generalforsamlingen afholdes i åbningstiden kan der købes/ fornyes årskort i forbindelse med generalforsamlingen.
Museet vil være vært med kaffe og kage under generalforsamlingen. Øl, vin og vand kan købes. Husk tilmelding!

Tilmelding til Per M. Holm: permholm@stofanet.dk, eller pr. telefon: 40 27 10 44